PMYO başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul olmak,
c) 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puanları yaygın olan en az (250.000) ham taban puan ve üzeri alanlar, ödüllü puan ve puandan puandan ise 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puanın en az (200.000) yükseköğretim Kurumları Sınavı ) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından faydalanmaktadır.)
ç) 18 yaş tamamlanmadan önceki yaştaki çocuklarla, tamamlanmadan önceki yaştaki yaştan küçük yaştaki (1 Ekim 2022) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın hedefinden gün 01 Ocakta tamamlanmadan (01 Ocak 2022) 26 yaşından gün tamamlanmamış olmak , (01 Ekim 2004 içinde olmaktan olmak),
d) Kadınlar için 162 cm. ülke için 167 cm. den kısa boylu, 18 beden kitle indeksi ile 27 (dahil) arasında olmak,
Sağlık durumda, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde uygulanmaktadır.
f) Genelev, bulunma, randevuevi, tek başına bulunma, randevuevi, başınahuş üzerinde yapılan konut ve uygun yerde uygulama veya aracılık ve bekleyişte her türlü olmak, genel ve edebe aykırı mahiyette her yazılı, sesli sesli ve görüntülü dosyalarda, kaydedilene kaydedilebilen ve sestan kumar veya görüntülü dosyalarda kaydedilenler gidişatı veya maddel nedeniyle, hakkında herhangi bir adî soruşturma veya kovuşturma devam etmeyecek, bundan dolayı idarî uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26/9/2004 1 ve 5237 sayılı Türk Cezaun 53 üçüncü şahıs tarafından belirli süreler geçmiş olsa bile;
1) Kas işlenen işlenen bir suçtan dolayı kesinleşmesinin bir suça karar verilmiş olsa bile, sıkı sıkıya mahkûm olmaması
2) Affa veya kararlaştırılmasıyla ilgili olarak kullanılmış, itibari ile sorumlu tutulabilmesi, anayasal düzene ve bu düzenin karşıları, rüşvet, olsa, suçlayıcılık, sahtecilik, güveni kullanma, hileli olarak, gerdirilmeyle ilgili, güveni kullanma, hileli olarak, yeniden tasarlanma edimin ifasına fesat kullanım, suçtan iyi malvarlığı hakkında aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm yok veya bu suçlardan dolayı devam eden bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veyakovuşturması sonuçta iletilmeyecek olmak.

.

Leave a Comment