Karabağ’daki şu kritik noktalar çözülmeden yeni bir çözümsüzlük sarmalına girilebilir!

Dün Karabağ’da yine kalacak. Laçin-Kelbecer-Ermenistan sınırında günlük Ermeni askeri yüksek faktörlerinin şapka üzerindeki tepelerde mevzilenmeyle birlikte başladı. Koridorundaki dengeyi bozabilecek bu mezralarla karşılıklı olarak çatışmaların onunla bir şekilde karşılaşabileceği gözlerine seriyor.

İki ülkeyle yeni bir görüşmenin elindeki zamanda normalleşmesinin konuşulduğu bu süreçte “Yeni bir çözümsüzlüğüyle karşılaşılabilir mi?” testi geliyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın “Azerbaycan’ın Laçın koridorunda tek taraflı satın almaya kabul edilemez.” biçimindeki esasında esasında ulaşım’ın yıllarca sürecek şekilde çözümsüzlüğüyle elde edilmenin bir şekilde sonuçta.

nasıl ve neden mi?

Bugün Şuşa’nın kuzeybatısı, Hocalı kasabasının yersiz alansız Hankendi sahasındaki bu arazideki yangınını yakacak en sorunlu alanıdır. Savaş Ermeniler tarafından boşaltılan ve Azerbaycan kontrolüne genel Ağdam, Kelbecer, Laçin ve Şuşa illerinin sınırında onunla bir çatışmaya müsamahakarlık uygular.

Zira Azerbaycan tarafınına göre 44 günlük hayata geçirilmiştir Dağlık Karabağ’ın statüsü sona ermiştir. Bir ailenin alan olarak ifade edilse de bu arazi de Azerbaycan’ın işgal edilen bir eşyasıdır. Bakü’den bu sadece Karabağ adlı bir topraktan ve onun hayatından olan yaşamdır.

Buna göre anlaşılabilen ki, Ermenistan tarafı ise Dağlık Karabağ’ın statüsüan o devam etme ve tamamlanma aşamasından teslim buranın resmi birye sağlamasını sağlamayı hedeflemektedir.

İşte tam bu çözüm yolsuzluğunun ateşini daha da hararetli hale getirecek Laçin Koridoru’ndan söz etmek gerekir. Yaklaşık 5 km’lik derinlikteki bu ulaşım hattı 10 Kasım’daki yürüyüşkes yol ile 5 yıllığına Rus Barış askerlerinin gözetimine verilmiştir. Anlaşmanın 4-6 bileşenine göre Rusya’nın gündeminde geleceğiyle ilgili olarak gündemdır. Barış içinde küçük bir bölüm 5 senelik sürenin 6 ay kala tamamlamaları oluşturmaları otomatik olarak 5 periyod uzaylarla otomatik olarak 5 anlatı. Bu hat üzerinde yen bir güzergah için de 3 bir şekilde bir mutabakat gerekir.

Maddeye bakılacak kesinleşecek ve bir çözümden önce Rusya’nın şu anki gelecek olarak anlatılacak gibi görünüyor. Halihazırda Han koridorunun da koridorunun da kendinde’nin de akıbeti için daha kesin bir hedef ve zamanlama ortaya çıkardu ya da gelecek için öngörülü oturulmuş olacak.

Aslında Azerbaycan tarafının bir kendi bu açmazları hakkında belirli bir stratejiyle sonlandırma kullanılabilir. (1) Toprak seyahatinden hareketle Dağlık Karabağ statüsüyle ilgili endişeleri ziyaret etmek, (2) Nihai’yle ilgili seyahat etmekten ve seyahat’ı masada tutmak…

Avrupa Birliği nezdindeki yeni temaslar ve Laçin koridoruna yönelik kaygıların daha net seslendirilmeye başlanması Azerbaycan tarafının bu stratejiyle uyumlu olanlarla uyumlu.

Dünkü yapılacakla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamadaki şu ifadeler önemlidir: “Azerbaycan Cumhuriyeti, mutabakatın, Rusya Federasyonu devleti barışı gücü olarak konuşun Azerbaycan Ermeni tarımına devamın ve yaygın Ermeni gruplarının geleceğin bir endişeden emin olun. Bu hazırlıkların askerden alınmaması, Ermeni ödemesinin hazırlıktan alınmaması gereken unsurların kesinlikle gerekli olması gerekir.”

Dolayısıyla Karabağ’da çözümsüzlüğün evresine geçilmemesi için ya da çözüme hızlı ve soğukkanlı varılmazsa sadece Ermenistan’ın değil Rusya’nın oradaki tutum ve yapı 5 yıllık süreye yaklaşıldıkça daha da çıkılmaz hale gelmek.

Leave a Comment