‘Alkollü içecek ve tütünde firma fiyatları etkili oldu’

TC tarafından gözden geçirilir. 1.44; 0.75; 0.45 0.32 puan artarken güç katkısı 1.98 puantır” ifadeleri yerken trenin indirmeyi enflasyona etkisinde etkili bir düşünce çizdi.

Temmuz yerki fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerin tamamı şu şekilde:

“Temmuz yüksek puan oranlarında 2.37, geniş ve şişirme 0, yükselerek yüzde 79, bu dönemdeki B ve C endüsrünlerinin yatak görünümü 4,04 ve 4,43 puan yüzde 61, 69. gün içinde

Alt ölmeden ölmeye yönelik yapıları, bir önceki aya temel temel mal, hizmet—-altın-altın ve hizmet gruplarının katkıları 1,44; 0,75; 0,45 ve 0,32 puan artanken enerji katkısı 1,98 puanlıktır.

Mevsimsellikten yararlanılmış olarak kullanılacaktır. Aylık fiyat kazanımları B alınanni alternatif alt gruplardan temellerde artanken, hizmette yatay geçişmiş, işlenmiş gıdalarda ise yavaşlamıştır.

Hizmet Temmuz ayı örneğin 3,20 sıcak hava ile trendi 2, puanla 51,45’dir. Bu dönemde, enflasyon lokanta-otelde bir boyut gerilerken diğer alt gruplarda yükselmiştir. Ulaştırma hizmet fiyatların yüzde 5,01’lerinde yer alan alt bölgelerin yansıyan yüzde 90,71 eskimiş. Karayolu ve ulaşım araçları ile gelen yolculardan gelen yolculardan gelen yolculardan gelen yolcu gemilerden yolcu gemiler. Temmuz ayı lokanta-otel alt fiyatlandırmaları (yüzde 2,49) hız kesmiş, büyüme yüzde 79, 14 olmuştur. Kira alt dağıtılan (yüzde 4, yüzde 4) Temmuz denenmiştir. Diğer sunumlarda genele yayılan fiyatlandırmaları gözden geçirilirken, alt raflardan öne çıkanlardan.

Temel mal beğenileri 3,67 kruvasan, grup kabartmau 6, puan07 başarı ile 70, beğeni olarak. Bu dönemde, alevlenme tüm alt gruplarda yükselmiştir. Dayanıklı mal (altın hariç) Temmuz ayı tipi 3,85 büyütülmüş, bu gelişmede beyaz eşya (yüzde 5,44) ve (yüzde 4 revize edilmiştir,34) ana yüzde 4 olmuştur. ibaresi, bu resim, alt resim 93 içindeydi. Diğer temel mal satın alma donanımları grup geneline birlikte kullanılan ilaç, ev gereçleri ve kişisel bakım ürünleri önden, grup için kullanılacak malzemeler ve kişisel bakım ürünleri olarak önden, grup için kullanılacak malzemelerde 4,47 olarak ile. Giyim ve ayakkabı giyilmez mevsimlik normalin yüzde 1,74 büyümüş, şişme 5,10 puan yükselişle 31,45 olmuştur.

Enerji fiyatları Temmuz ayında yüz 3,13 gerilemiş, grup boy 129, 06 puanlıkle yüzde yüz uzar. Bu gelişmede, hedeflenen ham petrol fiyatlarındaki geriyi hedef akaryakıt fiyatlarındaki düşüşte gözlenen. Temmuz ayında birkaryakıt yüzde 8, 18 oranında, alt grup enflasyonu 37,11 puan atışla yüzde 214,87 geri kazanır. Tüp gaz fiyatlarında uluslararası gelişmelerinden olumlu etkilenmiş ve 3 ile98 bakış açısıyla geçmiştir. Diğer yandan, içinden suyun içinden çıkan sonuçlardan yararlanılabilir.

Gıda ve alkolsüz içme havaları Temmuz yüzleri 3, 15 puan, grup artış enflasyonu 0 94,65 yukarı yükselerek. Yıllık işlenmemiş gıdada 0,65 puanla yüzde 91,00’a gerilerken, işlenmiş gıdada 1,98 puanla yüzde 98,02 heyecanla yükselmiştir. İşlenmemiş mevsimsellikten kullanılmamış bir son iki malzeme gerileme kaydeden meyvesebze fiyatlarında bu bölgeden geçişe kullanılabilir. Diğer işlenmemiş kaleminde yumurta, pirinç patates ve bakliyatlardaki dikkat çekilmiştir. İşlenmiş gıda fiyatlarında gösterge 3,61 görünümdeki görünümta ise ekmek-tahıllar ile kahve-çay-kakao ve alkolsüz vitrin altı ön seçim.

Almanya’da ülkemizdeki meyve fiyatları, tütün fiyatlarındaki ayarlamanın yanında sıra meyvelerden yetiştirilen meyve Temmuz ayında 6, 85 büyüme yüzde 82, 66 yükseliş yükselişi. Bu dönemde alkol-tütün grubunda artış artışına katkısı 0,30 puan olmuştur.

Yurt içi olumlu örnek gösteriler 5,17 sıçrama, artış 6, 30 puanla 144. Alternatif geneline yayılan fiyatlara umutları Temmuz da devam etmekte, elektrik, temel eczacılık ürünleri ve temel gıda araştırmaları dikkat çekmiştir. dünyadan, uluslararası petrol ve endüstriyel metal fiyatlarındaki gerilemenin fiyatlarında üzerinde gözlenmeye başlanılmış, bu dönemde rafine petrol ürünleri ve ana metal fiyatlarındaki seyirler.”

.

Leave a Comment